Idrettslag

På veien i moderne trygge busser

Det er viktig for oss å ha en egen infoside for idrettslag. Vi ønsker et nært samarbeid med Norges idrettslag og Norges Fotballforbund med sine underavdelinger, og kan gi lagene/gruppene transport spes. til og fra Trondheim lufthavn Værnes.

Ett av våre samarbeidslag